THB1,000 Resort Credit

฿1,000.00

ออกแบบการพักผ่อนในแบบที่คุณต้องการด้วย รีสอร์ทเครดิต ที่ พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช

ซื้อบัตรกำนัลรีสอร์ทเครดิต 1,000 บาท เพื่อมอบเป็นของขวัญหรือจะชำระค่าบริการในรีสอร์ทไว้ล่วงหน้าเพื่อเซอร์ไพร์สคนพิเศษของคุณ และแม้แต่คุณเองจะซื้อไว้ใช้เพื่อในการชำระค่าห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารและบาร์ของโรงแรม และใช้จ่ายเพื่อการผ่อนคลายที่ ณ ดาตรี สปา สปาที่ดีที่สุดในภูเก็ต ทั้งหมดนี้ได้ใน พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช

แลกบัตรกำนัลนี้เป็นรีสอร์ทเครดิต โปรดติดต่อ pullmanphuketarcadia.com หรือ ทางอีเมล [email protected]

Voucher Image

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้สำหรับชำระค่าที่พัก สปา อาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารและบาร์ของโรงแรม การรับประทานอาหารในห้องพัก (Pullman Home Delivery) และบริการอื่นๆ ภายในโรงแรมที่พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย หาดในทอน เท่านั้น
  • ราคาบัตรกำนัลนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ต้องแสดงบัตรกำนัลนี้เมื่อเช็คอิน ไม่สามารถออกบัตรกำนัลใบใหม่เพื่อทดแทนบัตรที่ชำรุดหรือสูญหายได้
  • ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลนี้กับรถลีมูซีน บริการรถรับส่งของโรงแรม ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่เคาน์เตอร์ทัวร์ และสินค้าฝากขายใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยโรงแรม
  • หากราคารวมของสินค้าที่คุณซื้อมากกว่ามูลค่าในบัตรกำนัลเงินสด คุณจะต้องซื้อบัตรกำนัลเงินสดอื่นหรือชำระส่วนต่างด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต หากราคารวมของสินค้าที่คุณซื้อน้อยกว่ามูลค่าของบัตรกำนัลเงินสด มูลค่าที่เหลืออยู่ในบัตรกำนัลเงินสดจะไม่สามารถขอคืนหรือแลกเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนได้
  • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับโปรโมชั่น ราคาห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม และอัตราอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บัตรกำนัลนี้มีอายุ 120 วันนับจากวันที่ซื้อและไม่สามารถขอคืนเงินได้